เคมีภัณฑ์

สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร

ของใช้หลายอย่างที่อยู่รอบตัว แม้แต่ในบ้านของเราเอง ก็ล้วนเป็นของที่มีส่วนประกอบจากสารเคมีทั้งนั้น ซึ่งบางอย่างก็สามารถเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมได้ เพียงแต่ เคมีภัณฑ์บางอย่างที่อยู่รอบตัวเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามทั้งนั้น เช่นน้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ ของที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นของที่ทุกบ้านต้องมี และใช้กันแทบทุกวัน ถึงแม้บางชนิดจะไม่สามารถเป็นอันตรายถึงตายได้ทันที แต่ถ้ามองถึงอันตรายระยะยาวแล้ว ก็ถือว่าอันตรายไม่น้อยเลยทีเดียว ดังนั้นการใช้งานทุกครั้งจึงต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง ไม่ให้สารเคมีในของใช้เหล่านี้ เข้าสู่ร่างกายได้ […]